© PROLOV 2011

Bažantnice

Bažantnice Pohoří se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti Plánický hřeben v nadmořské výšce cca 700 m.n.m. mezi městy Nepomuk a Plánice.

Zabývá se odchovem drobného ptactva, tj. bažant obecný, bažant královský, krocan divoký, perlička kropenatá, orebice rudá a kachna divoká.

V současné době máme kapacitu k líhnutí až 80.000 ks vajec ročně.

V nabídce máme ptactvo různého stáří, od jednodenních kuřat až po dospělé jedince.

Zvěř je dle stáří umístěna nejprve ve vnitřních prostorách a později ve venkovních výbězích a voliérách.

Tím je zvěř dobře připravena na následné vypuštění do volné přírody.

Část zvěře je použita k prodeji, část se použije k zazvěření revíru a lovu a zbytek se ponechá pro reprodukci do chovných hejn.

Chovná hejna jsou zachována z vlastních zdrojů a každý rok se geneticky obměňují pro zlepšení kvality zvěře. Naše bažantnice je jednou z nejvýše položených v Čechách a z toho důvodu je ptactvo velmi odolné.

V roce 2016 jsme letecky exportovali z našeho chovu 120 000 kusů bažantích vajec do státu Qatar s 73% úspěšností vylíhnutí.

 

 

Odchovna drobné zvěře Odchovna drobné zvěře Odchovna drobné zvěřeOdchovna drobné zvěře

CENÍK DROBNÉ ZVĚŘE


Bažant obecný


Bažant obecný Bažant obecný Bažant obecný Bažant obecný Bažant obecný

Stáří bažanta
Cena za kus v Kč
vejce 15,-
třídenní 29,-


třítýdenní 59,-
šestitýdenní 89,-
za každý další týden + 12,-
vynešený bažant z chovného hejna
(od 15.7. - do15.8. v poměru
Kohout:Slepice = 1:9)
115,-
Dospělá zvěř
250,-
Při odběru pouze dospělých kohoutů 270,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%

Bažant královský


Bažant královský Bažant královský Bažant královský Bažant královský - samice

Stáří bažanta
Cena za kus v Kč
vejce 22,-
třídenní 39,-


třítýdenní 79,-
šestitýdenní 119,-
za každý další týden + 15,-
dospělý bažant do stáří 18 měsíců
340,-


Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%

Krocan divoký


Krocan divoký Krocan divoký Krocan divoký Krocan divoký Krocan divoký

Stáří krocana
Cena za kus v Kč
vejce 39,-
jednodenní 69,-
jednotýdenní 89,-
třítýdenní 149,-
šestitýdenní 250,-
za každý další týden + 40,-
dospělý krocan do stáří 2 let
3000,-
dospělá krůta
2500,-


Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%
Perlička kropenatá


Perlička kropenatá Perlička kropenatá Perlička kropenatá

Stáří perličky
Cena za kus v Kč
vejce
-
jednodenní 39,-
jednotýdenní 55,-
třítýdenní 90,-
šestitýdenní 150,-
za každý další týden + 15,-
dospělá perlička
250,-
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%

Orebice rudá


Orebice chukar Orebice chukar Orebice chukar
Stáří orebice Cena za kus v Kč
vejce -
jednodenní 45,-
jednotýdenní 55,-
třítýdenní 69,-
šestitýdenní 99,-
za každý další týden + 10,-
dospělá orebice 250,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%


Kachna divoká


Kachna divoká Kachna divoká Kachna divoká Kachna divoká


Stáří kachny Cena za kus v Kč
jednodenní
29,-
týdenní 34,-
třítýdenní 59,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%


Ceny jsou uvedené při odběru v Bažantnici Pohoří.
Chov drobné zvěře je pod stálým veterinárním dohledem a splňuje podmínky pro přesun v rámci ČR a Evropské unie.
Odběratel si sám zajistí vydezinfikované přepravky.
Ceny jsou uvedené včetně DPH 15% platné od 1.1.2017